aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
 
Pravý syn
Tři ženy šly pro vodu ke studni za vsí. U studny seděl stařec a poslouchal, jak si vyprávějí o synech. Jedna se chlubila, jak je její syn šikovný a chytrý ve všem; druhá, jak krásně zpívá i skládá písně a třetí mlčela; až na dotaz řekla, že její syn je obyčejný. Pak šly ženy
s těžkými vědry plnými vody domů a stařec s nimi. Naproti přiběhli tři chlapci. Jeden vyprávěl, co všechno přečetl a dozvěděl se, (možná i o vztahu rodičů a dětí), druhý začal krásně zpívat o lásce k mamince a třetí? Ten přiběhl a vzal mamince z rukou vědro. Ženy se obrátily pyšně na starce - „To máme dobré syny, že?“ Ale ten řekl: „Syny? Dobré syny? Já vidím jen jednoho syna, dobrého syna."

(volně dle L. N. Tolstého)