aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
Co je společenství křesťanů - Život obecenství

Křesťanské společenství je založeno jen na Ježíši Kristu, je duchovní, nikoliv fyzické podstaty. V tom se odlišuje od všech ostatních společenství. Duchovním nazývá Písmo to, co při člověku působí sám Duch svatý, jehož zásluhou můžeme přijímat PJK do svých srdcí jako osobního Spasitele a Pána. Jako fyzické, to jest duševní, označuje Písmo svaté to, co vychází z přirozených lidských pudů, podnětů a žádostí. Základem veškeré duchovní skutečnosti je živé Boží slovo zjevené v JK. Duševní skutečnost má svůj základ v temných, neprůhledných podnětech a tužbách lidské duše.
Základem duchovního obecenství je pravda, základem duševního obecenství je tužba. Podstatou duchovního obecenství je světlo, protože Bůh je světlo a není v něm žádné tmy, podstatou duševního obecenství je tma, neboť zvnitřku lidského srdce vychází zlá myšlení. V duchovním obecenství působí láska vzájemné služby, v duševním obecenství převládá zastřená láska zbožně zastřených pudů. Zde je patrná čistá bratrská služba, tam nečistá tužba po požitku, zde pokorné podřizování se jeden druhému, tam pokorně pyšná podřízenost vlastním žádostem. V duchovním obecenství vládne pouze Boží slovo, v duševním obecenství vládne mimo Božího slova ještě člověk vybavený schopnostmi, zkušenostmi a sugestivně magickými vlohami. V jednom spojuje pouze Boží slovo, v druhém jsou vedle Božího slova ještě lidská pouta.
 
D. Bonhoeffer