aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
Aktualizace dne 18.7.2012
Aktualizace se vztahuje k programu KNIH2012 - přejít na aktualizaci

Aktualizace dne 13.7.2012
Aktualizace se vztahuje k programu EVID2012 - přejít na aktualizaci


 BIBLICKÁ KONKORDANCE 2012

Program Biblická konkordance BK2012 je aplikace, která je určena pro poslední operační systémy, tedy konkrétně pro XP, Vista, W7.

Pro pamětníky původního programu BK2004 pro XP: Až na nějaké drobnosti ve zdrojovém kódu je tato aplikace totožná s rokem 2004 s tím, že byla převedena do poslední verze programovacího prostředku proto, aby byla korektně spustitelná v nejnovějších operačních systémech. Tato verze je tedy napsána v relační databázi WR572. Aplikace je 32 bitová. Po instalaci na disku zabírá necelých 18 MB prostoru včetně datových souborů.
Nápověda programu zůstala v původní verzi z roku 2004 - autor ji již nepředělával do modernější podoby - soubor chm. Tato nápověda chm je již použita v aplikaci EVIDENCE 2012, která je rovněž ke stažení k dispozici na těchto stránkách.
Současně nebyly implementovány nové překlady. Čas ukáže, zda (vůbec) budou nové překlady doplněny.
Aplikace je freeware (volně šiřitelná).

Důležitá informace pro instalaci!
Z hlediska možných problémů ohledně administrátorských práv, proběhne instalace do adresáře
C:\WR5VER\BK2012
Instalační adresář není možné změnit.

Program umožňuje:
= Zjišťovat počet výskytů textu včetně zobrazení
= Hledat požadovaný text
= Hledání textu je ve dvou variantách
= Číst text ve 4 způsobech zobrazení
= Tisknout vybraný text
= Zobrazit grafické výstupy
= Zobrazovat počty veršů a kapitol
= Zobrazovat nejkratší a nejdelší knihy
= Aplikace rozlišuje Kralické a Ekumenické členění veršů
= Lze zaheslovat program přístupovým heslem
= Zálohovat datové soubory přímo z programu BK2004
= Vložena známá hra Tetris pro oddech
= Kontextová nápověda je vyvolána CRTL+F1 nebo F1
= Práce s pomocným souborem EDITOR.txt
= Lze vytvořit textový soubor BIBLE.txt
= Lze vytvořit databázový soubor BIBLE.dbf
= Ke každému verši lze vložit poznámku
= V zadaných poznámkách lze hledat požadovaný text
= Vložený kalendář umožňuje hledat jména

Program obsahuje vestavěnou kontextovou nápovědu, která se vyvolává stiskem kláves CTRL+F1. Veškeré potřebné informace jsou v této nápovědě uvedeny.
 
Stažení aplikace zde:


Aktualizace aplikace EVID2012 ke dni 13. 7. 2012
Volba Přehledy - Hledání záznamů v databázi byla rozšířena a doplněna.
Do podmínek pro hledání lze nyní přímo zadat výši nákladů na činnost.
Po nalezení činností se nově objeví menu, jak pdf zobrazit:
Buď jako:
- Osobní karta osoby se všemi činnostmi
- Osobní karta osoby se všemi nalezenými činnostmi
- Osobní karta osoby jen s touto jednou vybranou činností
- Zobrazení pouze této jediné vybrané činnosti bez údajů z databáze Evidence.

Změna je již součástí instalačního balíčku - pro ty, kteří program ještě nestáhli a dosud nepoužívají.

Pokud jste již program stáhli, používáte a máte již naplněn daty, máte dvě možnosti provedení aktualizace.

1. Nejdříve v programu Evidence 2012 provést zálohu dat - Servis - Záloha dat, poté stáhnout celou instalaci, udělat přeinstalaci aplikace a poté obnovit data ze zálohy - Servis - Obnova dat ze zálohy.

2. Nebo jednodušším způsobem - Stáhnout pouze aktualizační soubor - a dát jej instalovat. Data zůstanou zachována, pouze se přepíše příkazový soubor aplikace. Celá aplikace ale musí být před tím samozřejmě nainstalována.
Evid_akt1372012.exe [440 KB]

  EVIDENCE 2012

Program Evidence2012 je aplikace, která je určena pro operační systém Windows XP až Windows 7. Je napsána v relační databázi WINREDAP, verze WR581. Aplikace je 32 bitová.
Aplikace je freeware (volně šiřitelná).

Důležitá informace pro instalaci!
Z hlediska možných problémů ohledně administrátorských práv, proběhne instalace do adresáře
C:\WR5VER\EVID2012
Instalační adresář není možné změnit.
Program pracuje v základním okně přes celou obrazovku, tiskne na všech tiskárnách, které mají ovladač pro WINDOWS. Výstupy jsou do souboru PDF, který je možné prohlížet a přirozeně také tisknout.
Aplikace byla testována na WXP a W7.

Obecně aplikace umožňuje jednotlivé osoby i jejich činnosti (deník):
= vkládat
= opravovat
= rušit
= třídit
= zobrazovat
= tisknout
= podmíněně zobrazovat
= podmíněně tisknout

Dále lze kontextově zobrazovat nápovědu, pracovat s pomocnými číselníky, vyhledávat svátky, PSČ, jakékoliv záznamy v databázích, vést osobní evidenční kartu i s činnostmi, vést tedy jakýsi  jednoduchý deník. Aplikace umožňuje zálohování dat i opětovné obnovení ze zálohy. Jako ochranu lze použít přístupové heslo, bez jehož znalosti nebude možné aplikaci spustit.

Program byl napsán pro snadnou evidenci osob s jejími základními charakteristikami - jednotlivé evidované údaje jsou:
Číslo, Jméno, Titul, Narození, Ulice+čp, PSČ, Obec, Pošta, Fotka, Životopis, Charakteristika, Vlastnosti, Datum založení, Datum opravyFunkce, Talenty, Inter. stránka, Inter. adresa, Vztah, Datum členství.

Postupně byla do programu implementována také druhá větev (činnosti, deník), která umožňuje evidovat také konkrétní jednotlivé činnosti dané osoby i s drobným evidovaním časových a finančních nákladů - jednotlivé evidované údaje jsou:
Číslo, Jméno, Příjmení, Datum činnosti začátek, Datum činnosti konec, Místo činnosti, Hodina od, Hodina do, Stručný popis, Podrobnosti, Počet roků, dnů, hodin, minut, Datum vyrovnání nákladů, Externí soubor, Náklady, Záloha, Rozdíl, Má dostat zpět, Má vrátit
 
Stažení aplikace zde:


Aktualizace aplikace KNIH2012 ke dni 18. 7. 2012
Bylo opraveno:
Tiskové sestavy – Prostá i Rámovaná s mezisoučty – ve volbě Tiskové přehledy se nevešly korektně na správnou šíři papíru A4.
Rovněž tisk momentálně vypůjčených knih, jakož i sestava celé historie vypůjčení, měly obdobný problém.
Tato aktualizace tyto nedostatky v tisku řeší.
 
Změna je již součástí instalačního balíčku - pro ty, kteří program ještě nestáhli a dosud nepoužívají.

Pokud jste již program stáhli, používáte a máte již naplněn daty, máte dvě možnosti provedení aktualizace.

1. Nejdříve v programu Evidence 2012 provést zálohu dat - Servis - Záloha dat, poté stáhnout celou instalaci, udělat přeinstalaci aplikace a poté obnovit data ze zálohy - Servis - Obnova dat ze zálohy.

2. Nebo jednodušším způsobem - Stáhnout pouze aktualizační soubor - a dát jej instalovat. Data zůstanou zachována, pouze se přepíše příkazový soubor aplikace. Celá aplikace ale musí být před tím samozřejmě nainstalována.
knih_akt_1872012.exe [461 KB]

 KNIHOVNA 2012

Pracuje pod WINDOWS XP, Vista a W7 v rozlišení 800x600 a vyšším. Program pracuje v základním okně přes celou obrazovku, tiskne na všech tiskárnách, které mají ovladač pro WINDOWS.

Stav popisu programu je k datu 12.12.2003
Tento jednoduchý program byl napsán pro snadnou evidenci knih, které byly nakoupeny.

Doplňovat nové knihy
Opravovat již zadané knihy
Vést evidenci výpůjček
Vyřazovat (rušit) již nepotřebné knihy
Umožňuje rychlou a snadnou aktualizaci databáze
Umožňuje zadané knihy prohlížet dle různých hledisek
Přehledy lze zužovat nastavenými podmínkami (filtry)
Výstupní tiskový formát je připraven ve dvou podobách
Tisk je možné omezovat zadanými filtry
Při tisku lze uplatnit jedno ze 4 hledisek třídění
Pracuje se třemi pomocnými číselníky
Pro oddech je vložena známá hra Tetris
Program obsahuje vestavěnou kontextovou nápovědu

Další možnosti programu by mohly být do aplikace postupně doplňovány na přání uživatelů. Například:
Rozšíření volby Tisk o zcela nové sestavy, např. víceúrovňové a součtované za téma nebo za autora, možnost zadání podrobných informací o jednotlivých autorech knih, výstupy ve formě grafických přehledů, výstup do formátu xml, apod.

Další rozvoj programu je tedy přirozeně možný podle požadavků. I když se v současnosti autor k další verzi nechystá, můžete mu napsat a sdělit svůj požadavek a domluvit se s ním.
 
Stažení aplikace zde: