aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
 
Minulost, přítomnost, budoucnost
 
Vážení čtenáři, pěkně vás zdravím na začátku nového roku. Doufám, že jste do něj vykročili dobře. Změnu letopočtu pociťuje naše tělo, duše i duch, je konkrétní příležitostí leccos zvážit, nově si uvědomujeme všechny časy našeho bytí: minulost, přítomnost, budoucnost. Ano, Bůh je Bohem časů, on vidí stejně zřetelně minulost i budoucnost a nás vybízí, abychom žili v rovnováze. Nemohu se pouze slepě hnát dopředu bez ohledu na to, co je za mnou, zda užitek, který odebírá moje okolí nebo „spálený” prostor, kde sedm let nic neroste. Nemůžeme se podobat raketě, která sice rychle a vysoko vzlétne, ale za čas může mít obrovské problémy se udržet ve vzduchu. Nemohu se také neustále hrabat v minulosti bez jakékoliv perspektivy. Jalové nostalgické přehrabování minulosti většinou nic dobrého nepřináší. Nestačí také žít pouze ze dne na den v přítomnosti bez pohledu na cíl, který je přede mnou.
Pohled do budoucna je pohledem naděje, pohledem změny, umožní zachytit nový vítr, jít dál, vytrvat. Podívej se dále než jen na obzor své každodennosti a zachytíš naději. Daleký pohled do budoucna umožňuje člověku se těšit. Pohled do minulosti je pohledem kontroly. Ukáže nám naše skutečné počínání v praxi života, v konkrétních podmínkách. U stolu jsou naše slova silná, je také tak silná naše praxe života? Pohled přítomnosti je pohledem budování, stavění, tvořivosti, akce. Jen v přítomnosti ovlivňujeme podobu života. Minulost již nezměníme, ta je v Božím milosrdenství a na vzdálenější budoucnost již nemusíme dosáhnout. Proto naplň svoji přítomnost, naplň svůj den! Staňme se i v roce 2015 lidmi, se kterými bude radost se setkávat, kteří druhé občerství, ne otráví. Požehnaný rok 2015!
 
Jiří Malý