aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51

V této části budou postupně vkládány nejrůznější citáty - nejen z křesťanského prostředí.
Pokud o nějakém poučném citátu víš, pošli prosím odkaz administrátorovi, aby to zde mohl uveřejnit.

 
Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt.

Vzácný výtisk je zapůjčená kniha, kterou jsme dostali nazpět.

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají.

Poptávka po moci vždy přesahuje nabídku mocenských míst.

Není těžké být moudrým, ale umění je přesvědčit o tom ty druhé.

Finanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí jeho rodina utrácet.

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít.

Často litujeme svých slov, ale nikdy svého mlčení.

Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.

Konference je shromáždění, na němž odborníci debatují o věcech, které už se dávno měly udělat.
 
[Autor neznámý]
**********
 
Ptáka poznáš podle peří a dobrého žadatele podle vděčnosti.
[Anton Pavlovič Čechov]

 
**********
Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.
[Klement Alexandrijský]


**********
Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.
[Lev Nikolajevič Tolstoj]


**********
Menší zlo slouží většímu.
[Patricie Holečková]


**********
Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej.
[Lech Przeczek]


**********
Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí.
[Mark Twain]


**********
Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují náš život, druhé náš byt.
[neznámý]


**********
Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.
[Lev Nikolajevič Tolstoj]


**********
Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst.
[Anton Pavlovič Čechov]


**********
Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.
[Anglické přísloví]


**********
Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
[Denis Diderot]


**********
Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete.
[Henry Thoreau]
 
 
Citáty o bohatství
**********
Nezáviď boháčům. Jeden francouzský mudrc bystře podotkl, že často nosívají veselí nosičové v pozlacených nosítkách naříkajícího pána.
[Prutkov]

Nikdy jsem neměl ctižádost být nejbohatším mužem na hřbitově.
[Ureh]
 
Někteří lidé vynaloží celý svůj život na to, aby umřeli bohatí.
[F. Vymazal]
 
Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku.
[Cicero]
 
Majetek z nikoho neudělal boháče.
[Seneca]
 
Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.
[Rochefoucauld]
 
Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více.
[Cardenal]
 
Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství?
[turecké přísloví]
 
Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dal.
[Poláček]
 
 
**********
Kdyby se Vánoce musely odehrávat na slámě, nikdo by je neslavil.
 
Nový rok je jediná důležitá změna, pro kterou nemusíme nic udělat.
 
Je těžké být oporou někomu, kdo si neumí představit, že i vám se mohou podlomit nohy.
 
Pokud jde o věrnost, nikdo se nemůže srovnávat s mým plyšovým medvídkem.
 
Nejvíc nám radí ti, na které se můžeme nejméně spolehnout.
 
Kdo ničemu nerozumí, málokdy ponechá něco bez komentáře.
 
Pokud nemíříte vzhůru, riskujete propadák.
[Aforizmy od Pavla Kosorina]
 
**********
Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.
[České přísloví]
 
 
**********
Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným.
[Brudziňski]
 
 
**********
Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností.
[Russell]
 
 
**********
Komu není shůry dáno, svolá denně poradu.
[Neznámý]
 
 
**********
Hradby Jericha se zřítily, když zazněly trouby. Proto pozor, ozývá-li se trouba.
[Dušek]
 
 
**********
Každá pitomost se tváří vážně.
[Poláček]
 
 
**********
Chytrý se učí pět let, hlupák to stihne za den.
[Vietnamské přísloví]
 
 
**********
Až se ti někdy bude zdát, že tvůj svět se rozbil na kousky, nebreč. Sesbírej střepy a začni se smát, vždyt střepy znamenají štěstí.
[neznámý]

 
**********
Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.
[Gardner]


**********
Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.
[neznámý]
**********
Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli.
[J. Žáček]
**********
Někdo dokáže spálit tolik životních šancí, že by potřeboval stálý hasičský dozor.
[Z. Ortová]
**********
Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.
[M. Růžička]
**********
Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje.
[Maxim Gorkij]
**********
Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu.
[neznámý]
 
 
**********
Čím méně peněz, tím více času na věci, které se nedají koupit.

Kdo miluje lidi, potřebuje místo, kam nikdo nesmí.

Duše je citlivá na každé píchnutí.

Někdo je krátkozraký, protože moc čte, a někdo zase proto, že nečte vůbec.

O prodloužení života mají zájem především ti, kteří nedosáhli na jeho smysl.

V každém orchestru si někdo na něco hraje.

Z rozemleté masy uděláte dobré karbanátky, ale špatné osobnosti.

V přístavu je každá loď bezpečná.

Nejhlubší rány způsobuje povrchnost.

Nejlepším důkazem opravdové lásky je, že na vás nevyžaduje žádný důkaz.

[Aforizmy od Pavla Kosorina]
 
 
**********
Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny.

Když stavíš past z pomluv, ulovíš neštěstí.

Je to srdce které rozdává. Ruce už jenom dávají.

[africká přísloví]


**********
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem.

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další.

Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu.

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí.

[čínská přísloví]


**********
Kdo mluví, co chce, uslyší, co nechce.

[polské přísloví]
 
 
**********
Skleróza nebolí, ale co se člověk naběhá!

[české přísloví]

 
**********
Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
[Seneca]
 
 
**********
Není větší škody nad ztracený čas.
[Michelangelo Buonarroti]
 
 
**********
Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry.
[Theodor Fontane]
 
 
**********
Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.
[Sofoklés]
 
 
**********
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
[Jan Amos Komenský]
 
 
**********
Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.
[Seton]
 
 
**********
Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.
[Platón]

 
**********
Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudší. Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
[Fjodor Michajlovič Dostojevskij]
 
 
**********
Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci.
[Abraham Lincoln]
 
 
**********
Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.
[Jan Zlatoústý]
 
 
**********
Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.
[Don Bosco]
 
 
**********
Láska nikdy nezahálí, spokojenost často.
[František z Assisi]
 
 
**********
Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku.
 
Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.
 
Kdo mnoho začíná, máloco dokončí.
 
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
 
Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.
 
Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.
 
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
 
[čínská přísloví]
 
 
**********
Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.

[perské přísloví]
 
 
**********
Život je hodně nakloněná rovina. Jít správným směrem znamená prudce vstoupat.

Skutečným důvodem fanatického křiku je zoufalý nedostatek obyčejné víry.

Když si malujete budoucnost, používejte všechny barvy.

Kdyby Bůh mluvil jazykem teologů, nikdo by se s ním nebavil.

Lež jde na odbyt, protože pravda není na prodej.
 
 
[Aforizmy od Pavla Kosorina]
 
 
**********
 
- Pokora je dobrá věc, ale člověk na ni nesmí být příliš pyšný
 
- Čím více pastýřů, tím méně pastvy
 
- Kdo svou víru vystavuje jako transparent, měl by se modlit, aby nezačalo foukat
 
- O Hospodina se musíte opírat jinak než o lopatu
 
- Když se někdo příliš snaží, aby neztratil tvář, pravděpodobně to bude maska
 
- Nikdy jsem nevyřešil tolik vlastních problémů jako tehdy, když jsem se přestal zabývat sám sebou
 
- Pokud rozdáváte rozumy, myslete na to, aby vám něco zůstalo
 
- Většina lidí se ve vlastním životě nevyzná, zato životu druhých rozumí dokonale
 
- O dvou věcech ani na chvíli nepochybuji: o Boží schopnosti stvořit svým slovem cokoliv, a o schopnosti lidí stejným způsobem cokoliv zničit.
[Aforizmy od Pavla Kosorina]
 
 
**********
Spal jsem a snil, že život je radost.
Probudil jsem se a spatřil, že život je povinnost.
Plnil jsem ji a pochopil, že povinnost je radost.
[Thákur]
 
 
**********
Nemusíš říkat vše, co víš, ale musíš vědět vše, co říkáš.
[Claudius]
 
 
**********
Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ruka toho, kdo je způsobil.
[neznámý]
 
 
**********
Skromností člověk obratně naznačuje, že má ještě mnohem víc předností, než se o něm říká.
[Francis de la Rochefoucauld]
 
 
**********
Sláva velkých lidí by se vždycky měla měřit prostředky, jichž použili, aby ji dosáhli.
[Francis de la Rochefoucauld]
 
 
**********
Vrcholy slávy jsou oddělené propastmi.
[Josef Poláček]
 
 
**********
Hluk civilizace nás chrání před šepotem svědomí.
[Milan Kenda]
 
 
**********
Možná, že jeden z důvodů, proč Bůh pozdržuje odpověd na naše modlitby, je, že ví, že mnohem víc než jeho odpověd potřebujeme jeho blízkost.
[B. Patterson]
 
 
**********
Nesmíš patřit k těm, kteří žádají znamení. Tvůj život musí být znamením, že Bůh je živý.
[Joseph Leppich]
 
 
**********
Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.
[Johann Wolfgang Goethe]
 
**********
Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.
[Sofoklés]

 
**********
Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas.
[Cicero]
 

**********
Svět patří optimistům, pesimisté jsou sotva diváky.
[Francois Guizo]
 

**********
Nesplněným snem každé kopie je dosažení kvalit originálu.
[Lech Przeczek]
 

**********
Opravdu statečný je ten, kdo vykoná i beze svědků, čeho by se odvážil přede všemi.
[Francois de la Rochefoucauld]
 
 
**********
Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru.
[Ausonius]
 
 
**********
Na padesát rádců jeden pomocník.
[Irské přísloví]
 

**********
Na desetiminutový projev potřebuji asi týden, na půlhodinový asi tři dny. Ale chcete-li, abych mluvil bez přestávky celé hodiny, mohu začít ihned.
[Edgar Faure]

 
**********
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
[Švýcarské přísloví]
 
 
**********
Byl tak učený, že dokázal pojmenovat koně v devíti jazycích, a tak neznalý, že si koupil krávu, aby na ní jezdil.
[Franklin]
 
 
**********
Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.
[Franklin]
 
 
**********
Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat.
[Francouzské přísloví]
 
 
**********
Před manželstvím se domníváme, že milujeme. V manželství se to teprve učíme.
[Kastner]
 
 
**********
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
[Shopenhauer]
 
 
**********
Ctnost je jako plíseň. Chytá se stáří.
[Emerson]
 
 
**********
Kdo nic neví, musí všemu věřit.
[Neruda]
 
 
**********
Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.
[Pascal]
 
 
**********
Chceš-li hodnou ženu, staň se spravedlivým mužem.
[Goethe]
 
 
**********
Štastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se za šťastného pokládá.
[Seneca]
 
 
**********
Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezacloňuj.
[Tolstoj]
 
 
**********
Život se nehodnotí podle délky, ale podle obsahu.
[Seneca]
 
 
**********
Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.
[Goethe]
 
 
**********
Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.
[Leonardo da Vinci]
 
 
**********
Kdo honí štěstí, sám je štván.
[Jirásek]
 
 
**********
Člověk je zdravý, když ho pokaždé bolí někde jinde.
[Twain]
 
 
**********
Někteří lidé předstírají odvahu kterou nemají, ale nikdo nemůže předstírat moudrost.
[Halifax]
 
 
**********
Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt.
[Seneca]
 
 
**********
Ať přikryješ špínu čímkoliv, zůstane špínou.
[Dostojevskij]
 
 
**********
Slova jsou jako listy na stromě - kde je jich nejvíc, tam je nejméně ovoce.
[Goethe, Johann Wolfgang]
 
 
**********
Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří.
[Goethe, Johann Wolfgang]
 
 
**********
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světla.
[Goethe, Johann Wolfgang]
 
 
**********
Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.
[Albert Einstein]
 
 
**********
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
[Albert Einstein]
 
 
**********
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
[Albert Einstein]
 
 
**********
Sláva je podobná kruhu na vodě, který se nepřestává dále šířit, až se samým šířením úplně ztratí.
[Shakespeare]
 
 
**********
Tajemství úspěchu v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.
[Edison]
 
 
**********
Mysli na věc, slova přijdou sama.
[Latinské přísloví]
 
 
**********
Následovat znamená číst Bibli tak dlouho, až můžeme říci:
"To, co je tu napsáno, je můj život."
 
 
**********
Nikdo nemůže mít Boha za Otce,
pokud pohrdá církví jako matkou.
[Augustýn]
 
 
**********
Modli se a uvidíš, že modlit se má smysl,
ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš.
 
 
**********
Tečka není kruh. Pastor není Bůh.
[V. Lamr]
 
 
**********
Žáby kvákají v noci,
lidé mluví o své moci,
ale jenom Bůh ji dokazuje.
[V. Lamr]
 
 
**********
Nic neochuzuje život tak, jako když mnoho věcí začneš a nic nedovedeš do konce.
[Morgestern]
 
 
**********
Dříve rozbiješ atom než pomluvu.
[Einstein]
 
 
**********
Ať jsou dobří a spravedliví lidé jakkoliv bezmocní, jen kvůli nim stojí za to žít.
[Einstein]
 
 
**********
Nikdy nevíte co dokážete, dokud to nezkusíte.
[Adams]
 
 
**********
Pokorní lidé si "o sobě nemyslí méně", oni spíše "myslí méně na sebe".
[L. Dunberg]
 

Stisk - návrat na Hlavni stránku