aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
Adventní svíce
Tak a je to tu zas, ostatně jako každoročně, čas dlouhých zimních večerů, hřejících kamen, svítících svící a snad i nějakého očekávání. Na co vlastně? Na to krásné, co může přijít nebo na to, až bude po všem? Adventní čas se pro toho, kdo chce, může stát užitečným časem přemýšlení a zastavení. Milý čtenáři, dovol, abych Ti nabídl - pokud budeš chtít - pro inspiraci jeden obraz.
 
Častým, ale i pro mne krásným symbolem tohoto času je svíce, světlo, které proniká temnotu okolí. Ve tmě se člověk bojí, je nejistý, tápe, ztrácí orientaci. Temnota pletich, intrik, neupřímnosti, pomluv, nepřejícnosti, závisti, zloby tak často chce ovládnout naše vztahy které vytváříme a ve kterých žijeme. A najednou přichází světlo, proniká tmou, vytlačuje ji! Světlo naděje, bezpečí, světlo lásky, zájmu, světlo Boží, světlo Pána Ježíše Krista. Světlo, které osvěcuje každého člověka rodícího se na tento svět. V přicházejícím světle přichází k našemu srdci Bůh sám! Přichází s nabídkou, že promění temnotu nitra na světlo, že převrátí beznaděj na naději, zoufalství na očekávání, svázenost hříchem na svobodu Božího dítěte. Ale jen bytost, která má moc, to taky dokáže. Lidé hodně hovoří o svém vlivu, zní mnoho slov, ale jen Bůh skutečně jedná, proměňuje srdce. Lidé často mluví o své moci, ale jen Bůh ji dokazuje. Bůh je Bohem života a chceme-li mít vskutku naplněný život, staňme se Božími přáteli. On Tě miluje, a nabízí svou lásku, jak odpovíme my? Jak odpovíme v tomto adventním čase, kdy zní srdcem mnoho otázek i pochybností? S příchodem Pána Ježíše Krista přichází nabídka změny života. Změny se buď bojíme nebo se pro nás může stát příležitostí k novému začátku. Příležitostí stát se světlem, které také bude pronikat temnotou hříchu. Rozsviťme adventní svíce svého srdce!