aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51
Každý z lidí hraje pastii svého života. Se správným králem zvítěžíš! 
Hymnus o Kristu:
 
V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi
 
- svět viditelný i neviditelný;
jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti
- a všechno
je stvořeno skrze něho a pro něho.

On předchází všechno, všechno v něm spočívá,

on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých
 
- takže je to on, jenž má prvenství ve všem.

Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest,
jak na zemi, tak v nebesích
- protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Ko 1,14-20
 
Stisk - návrat na Hlavni stránku