aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51

 Vydaný život (autor JM)  Všeobecné informace o nás
Jsme společenstvím lidí, kteří své životy formují Písmem svatým, Biblí. Milujeme Pána Ježíše Krista a chceme žít život, ve kterém bude mít Panovník Hospodin zalíbení. Jsme otevření pro ostatní křesťanské církve i skupiny. Pokud budete mít přes Hlinsko cestu, rádi Vás na svých setkáních uvidíme. Ostré denominační chápání církve nám není blízké a věříme v bratrské a sesterské vztahy, které přesahují hranice denominací.
 
Mezidenominační službu v našem sboru reprezentuje Tomáš Řehák (druhý pastor sboru a současně ředitel občanského sdružení ABATOP). Mezi mezidenominační a mimosborovou službu lze počítat i práci mládeže v Dětských domovech pod vedením Simona Merriota i službu pastora sboru Jiřího Malého, který také vyjíždí na pozvání do jiných sborů.
Přejeme do Vašeho života Boží zabezpečení, blízkost, přízeň a pokoj.
 
Vaši Hlinečáci

Stisk - návrat na Hlavni stránku