aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51

 
Informace o shromáždění AC Hlinsko
Shromáždění probíhá v modlitebně Apoštolské církve v Hlinsku každou neděli od 10.00 hodin v hlavním sále na Vile. Shromáždění trvá v závislosti na konkrétní službě zhruba od jedné a půl hodiny hodiny do dvou hodin, končíme tedy většinou do dvanácti hodin.
 
Shromáždění je tvořeno chvalami, modlitbami, kázáním. Je otevřeno všem, kdo mezi nás přijdou. Věříme, že všichni ti, kdo mají otevřené srdce, mohou zakusit Boží dotek a Boží řeč k sobě. A současně každý, kdo je ochoten něco přinést, dát a nabídnout, bude sám tímto postojem požehnaný.
 
 

Stisk - návrat na Hlavni stránku