aktualizováno: 11.01.2023 13:19:51

Zastavme se na okamžik, zajděme na svoje oblíbená místa, ztišme svoje nitra proto, abychom do svých srdcí mohli přijmout správný směr. Protože nebudeme-li slyšet to, co nám říká Pán, budeme celý život dělat jen to, co po nás chtějí lidé.


Ticho je vrátným vnitřního života (Balaguer)
Žijeme skutečný plný život nebo jsme jen stínem vlivů svého okolí?  
 
BlueBoard.cz
Oslovení cest - Jiří Malý
 
1. Cesty smyslu i marnosti
vždy k obzoru zavedou
jakou branou do věčnosti
poutníky své uvedou?
 
2. Cesta víry lemována
slovem, křížem, jistotou
nezůstává nepoznána
kráčejícím s prostotou.
 
3. Pýcha v srdci, v rukou tresty
světlu nelze odolat
na tváři své v prachu cesty
musíš milost zavolat.
 
4. Vše se hroutí, odhalení
prochází a spaluje
nitrem jasní vyvolení
řekou lásky popluje.
 
5. Vše, co dříve bylo ziskem
moudrost v dálku unáší
jenom s Božím východiskem
ztráta slávu přináší.
 
6. Cesta končí, jiná běží
tajemství dnů zjevuje
život nový tiše střeží
kroky žití spravuje.
 
 
 
 
 
 
Vydání klíčů - Jiří Malý

R: Zazpívat toužím, pokleknout chci
obklopen Boží nádherou
vdechovat svatost, ve slávě stát
kanoucí milost poznávat.

1. Vydávám klíče ke branám svým
na dlaních víry nesu je
život můj celý staň se dnes Tvým
světlo již vzdor můj spaluje.

2. Vydávám duši Hospodinu
nebudu žít již pro sebe
usvědčen duchem přiznám vinu
sobectví chlad už nezebe.

3. Vydávám oči Pánu, jenž bdí
nechci být v moci temnoty
pozvedám zraky nad obzor dní
pohledem krásy, čistoty.

4. Vydávám uši, pro Boží hlas
marnosti slyšet nechci víc
doteky Boží přichází včas
proměnou srdce zkrášlí líc.

5. Vydávám ústa slovu pravdy
pomluva, lež je zlomena
otvírám světlu svoje hradby
navenek září proměna.

6. Neměřím život podle zisku
oběť pro Pána přináším
vydanost Kristu nemá rysku
svobodu ducha roznáším.
 

 V anketě lze při hlasování zvolit a vybrat více možností najednou.

Stisk - návrat na Hlavni stránku